IKGZeil - IKGSurf - IKGStrandzeil

Via gratis initiatiedagen in het surfen, zeilen en/of zeilwagenrijden wil VYF-VVW personen met een beperking laten kennismaken met de sport en deze doelgroep aanzetten tot verdere beoefening van deze sporten. Deze initiaties worden gegeven met aangepast materiaal (speciale surfplanken, aangepaste zeilboten) door aangepaste begeleiding (kwalitatieve lesgevers met de nodige kennis van de sport).